Kdy vyhledat pohotovost - volejte 155

Jde o stručný soupis akutních nebo život ohrožujících stavů, na které chceme upozornit pacienty s cílem nasměrovat to nejurgentnější na pohotovost, aby nedošlo k prodlení v ošetření čekáním na odpověď lékaře v poradně. Největší obezřetnost je třeba u dětí.