Kraj Vysočina

Prevence nebolí, prevence pomáhá

Nejspíš už jste to někdy slyšeli: Preventivní prohlídky jsou velmi důležité, nezřídka dokonce mohou i zachránit život. Přesto patříte k lidem, kteří marně vzpomínají, kdy naposledy byli u svého praktika? Podle jednoho z průzkumů na prevenci chodí méně než 40 % dospělé populace v ČR. Velká část z této skupiny se navíc objednává na preventivní prohlídku až ve chvíli, kdy potřebuje vyřešit již existující zdravotní obtíže.

Nedělejte stejnou chybu a choďte na prohlídky pravidelně. S péčí o vaše zdraví vám rádi pomůžeme, pokud se zaregistrujete do našeho preventivního programu.

Nabízíme vám přehled prevence pro dospělé hrazené z veřejného pojištění.

Všeobecná preventivní prohlídka u praktického lékaře

Jak často: 1x za 2 roky

Kdo: každý od 18 let věku

Náplň prohlídky je orientačně daná, avšak vlastní průběh prohlídky je vždy individuální, s přihlédnutím k věku a stavu konkrétního pacienta.

Obecně se prohlídka skládá z:

  • celkového vyšetření orgánů, zejména jde o poslech srdce a plic,
  • vyšetření břicha,
  • orientačního vyšetření zraku a sluchu,
  • stanovení indexu tělesné hmotnosti.

Prohlídka může být rozšířena dle zvážení lékaře o další vyšetření ve vztahu k rizikovým faktorům konkrétního pacienta, například jsou-li v rodině určitá onemocnění apod.

Součástí prevence je také kontrola moči a dle věku a přidružených onemocnění také laboratorní odběry a EKG.

Preventivní vyšetření a pravidelná prohlídka u stomatologa

Jak často: minimálně 1x ročně

Kdo: každý od 18 let věku

Preventivní vyšetření u zubaře by každý měl absolvovat minimálně 1× ročně. Pojišťovny navíc hradí ještě tzv. pravidelnou prohlídku (nejdříve po 5 měsících od preventivního vyšetření), během roku je tedy žádoucí usednout do zubařského křesla 2x.

Preventivní prohlídka na gynekologii

Jak často: 1x ročně (po uplynutí 11 měsíců)

Kdo: každá žena od 15 let věku

Součástí preventivní prohlídky má být i vyšetření k vyloučení nádorového onemocnění děložního čípku, které se provádí stěrem z čípku od 15 let věku u sexuálně aktivních pacientek, co již měly pohlavní styk.

Od ledna 2021 je u žen ve věku 35 až 45 let v rámci screeningu karcinomu děložního hrdla hrazen i takzvaný HPV DNA test.Další doporučená prevence:

Prevence nádorů střev

Jak často: 1x za rok (ve věku 50–55 let), 1x za 2 roky (od 55 let věku)

Pojišťovna lidem v dané věkové skupině hradí test na skryté (okultní) krvácení ve stolici. Cílem testu je zachytit pacienty s časnými stadii nádorů střev a konečníku. Pozitivní test neznamená, že pacient trpí nádorem či jiným onemocněním střeva, je ale důvodem ke kolonoskopickému vyšetření, které podezření potvrdí či vyvrátí.

Od 50 let věku lze test na okultní krvácení nahradit v případě zájmu pacienta preventivní kolonoskopií, ta se při negativním nálezu opakuje až za 10 let.

Test na okultní krvácení vydává praktický lékař či gynekolog.

Preventivní mamografie – vyšetření prsů

Jak často: 1x za 2 roky

Kdo: ženy od 45. roku věku

Mamografické vyšetření hrazené pojišťovnou se týká žen, které nemají žádné potíže. V případech, kdy má žena obtíže či si nahmatá bulku, může být vyšetření provedeno s úhradou pojišťovny i dříve na doporučení praktického lékaře či gynekologa.

Mnoho pracovišť dnes také nabízí možnost preventivního vyšetření prsů ultrazvukem či mamografem ženám jakéhokoliv věku za vlastní úhradu.

Žádanku na mamografické vyšetření vystavuje praktický lékař či gynekolog.

Preventivně na oční

Jak často: 1x za 4 roky

Kdo: každý od 45 do 61 let věku

Od ledna 2021 může praktický lékař jedincům v uvedené věkové skupině doporučit preventivní oční vyšetření u specialisty. Cílem je včas odhalit onemocnění, která po dlouhou dobu probíhají bezpříznakově, tedy především zelený a šedý zákal nebo poškození zraku v důsledku cukrovky.

Doporučení na preventivní oční vyšetření vystavuje praktický lékař.